lessen en prijzen

Ruitercentrum De winning                                     Lessen en prijzen

A         =          algemene les                             reservering ook verplicht voor eigenaars

                                                                             


De ruiters rijden op eigen verantwoordelijkheid – bvba Ruitercentrum De Winning kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor risico’s eigen aan de ruitersport!!!


Belangrijk:

                 Vooraleer je je kind inschrijft voor een initiatieles dient u er rekening mee te houden dat

                  je kind minstens 7 jaar moet zijn of worden in datzelfde jaar. Dit mag in geen geval

                 onderschat worden wegens veiligheidsredenen. Wens je je kind toch in te schrijven, dan

                 is dit volledig op eigen risico.


ZONDAG                 10.00 U           A         Initiatie +

                                   11.00 U           A         Initiatie

                                   11.30 U           A         Initiatie

                                   12.00 U          A         Initiatie

                                   12.30 U          A         Initiatie

                                   13.00 U          A         Initiatie + en beginners

                                   14.00 U        A         Beginners en half - gevorderden

                                 

                                 


MAANDAG               Geen groepslessen


DINSDAG                     20.00 U           A         Half - gevorderden en gevorderden


WOENSDAG                14.00 U           A         Initiatie +

                                        15.00 U           A         Beginners

                                        16.00 U           A         Initiatie

                                        16.30 U           A         Initiatie

                                         17.00 U           A         Half - gevorderden


DONDERDAG           Geen groepslessen


VRIJDAG             

                                       20.00  U      A         Half - gevorderden en gevorderden

                                                                

ZATERDAG             
                                     (indien voldoende deelnemers voor de les, indien niet worden deze opgevuld
                                      met privelessen)

                                     16.30  U          A         Initiatie

                                     17.00  U          A         Initiatie

                                     17.30   U         A         Gevorderden    


Buiten deze lessen is er altijd de mogelijkheid om een privéles te reserveren. Dit zowel met eigen paard als manegepaard en voor elk niveau. Je kan dit reserveren op bovenstaand nummer.


Prijzen:                                                                                                                             

Onder druk van de steeds hogere prijzen ivm energie, voeding, mestafhaling enz. zien

wij ons genoodzaakt, om na 5 jaar over te gaan tot een aanpassing van onze prijzen, en

dit met ingang van 1 september 2022.

 

Stalling Pensionpaarden

 

€ 250 voor leden

€ 265 voor niet-leden

€  20  voor leden ( dagprijs)

€  25  voor niet-leden (dagpr

 

Prijzen van de lessen

 

Initiatie ( 30 min)                                         leden : € 8                 niet-leden       € 12

Groepslessen met manegepaard                 leden : € 13               niet-leden       € 18

Groepslessen met eigen paard gestald       leden: € 7                  niet leden       € 14

Groepslessen met eigen paard niet “         leden : € 12               niet leden       € 16

Privé lessen met mp 1 ruiter                       leden : € 25               niet leden       € 30

                                    Meerdere                   leden : € 20               niet leden       € 23

Privé lessen met ep gestald                          leden : € 15               niet leden       € 20

Privé lessen met ep ng                                 leden : € 20               niet leden       € 23

 

Prijzen gebruik piste

 

  • met eigen paard gestald leden gratis    niet leden €  7
  • met eigen paard niet-gestald leden: € 7       niet leden € 12

 

 

Bij gebruik van de piste, met een lesgever, buiten de normale lessen dient u wel vooraf te

reserveren.

 


(*)       reservering verplicht

(**)     zonder exclusief gebruiksrecht

(***)   reservering verplicht – zonder exclusief gebruiksrecht
Paardenpension

 

Stalling van paarden en pony's

 

·                   dagelijks onderhoud van de stal

·                   om de twee weken totale uitmest

·                   dagelijks hooi/voordroog

·                   twee maal per dag voeding op maat

·                   weidegang

·                   gratis gebruik van binnen- en buitenpiste